מפת גוגל (XML Sitemap)

מפת XML המיועדת עבור מנועי החיפוש. גוגל הינו מנוע חיפוש המוביל בעולם. גוגל שולט בכ- 96% מנתח הגלישה בניידים ובמעל 83% בנתחי הגלישה במחשבים נייחים. מפת גוגל עוזרת לגוגל לסרוק טוב יותר את האתר.

שינוי גודל גופנים